Racer cykling » Sådan træner vi

Principper for træning

Træningen følger kalenderen i folderen.

Som hovedregel opdeles de fremmødte i grupper på 7-12 ryttere, der er på ca.

samme niveau.

Grupperne starter med få minutters mellemrum med den hurtigste gruppe først.

Da opdelingen i grupper er efter dit valg, er det vigtigt, at du byder ind på den

gruppe, som passer bedst til dit niveau. Husk at det er acceptabelt undervejs

at falde tilbage til den efterfølgende gruppe.

Til hver gruppe udpeges en holdkaptajn. Idet vi ikke har faste holdkaptajner,

bliver de udpeget fra gang til gang. Alle kan/må påtage sig opgaven.

Der køres som udgangspunkt efter princippet "paradekørsel". Se andet sted her på hjemmesiden om dette emne.

Den enkelte gruppe har, i samråd med kaptajnen, ansvaret for at tilpasse

tempoet og aftale rutens længde.

På turene har alle i gruppen ansvar for, at der køres med en hastighed, hvor alle kan være med. Bliver der udtrykt ønske om en lavere hastighed, skal det respekteres.

Det forventes at alle har kendskab til vores ruter. Så alle kan finde rundt på dagens rute.

Holdkaptajnen

Når der køres i grupper er der en rytter, som har / får opgaven at være kaptajn.

En kaptajns opgave er:

At fastlægge/aftale træningsrutens længde.

At tempoet tilpasses gruppen niveau.

At sikre, at der køres i en samlet gruppe ud fra princippet ”paradekørsel”.

At lede gruppen ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn.

At sikre, at alle kommer med hjem.

Dine forpligtelser i forhold til kaptajnen.

At respektere kaptajnens ”ordre”/anvisninger.

At informere hvis tempoet er for højt, eller du forlader gruppen.

At følge færdselsreglerne.

At udvise god holdånd og respektere ”Regler for god kørsel”.


Regler for god kørsel

Al kørsel foregår i henhold til færdselsloven.

Det er den enkelte rytters ansvar, at færdselsloven bliver overholdt.

De forreste i gruppen har ansvar for, at det ved krydsning af en vej, er

muligt at komme over i samlet flok. Det er god hensyn til bilisterne.

Hjælp til med, at alle kommer med hjem.

Hastigheden tilpasses niveauet for gruppen. Har du overskud, må du respektere det lave tempo. Kør evt. ved næste træning i gruppen på et

højere niveau.

Start hastigheden skal være rimelig lav, så ingen sættes af, og alle finder ind i rytmen.

Ved en punktering eller andre problemer venter alle til problemet er løst.

Der skal tages hensyn til nye medlemmer, så de føler sig velkomne. Giv information om vores traditioner med kørsel i Vildbjerg Motion.

Køres der by-spurtereller bakke-spurter”, sættes tempoet herefter langt ned til gruppen igen er samlet. De forreste har ansvaret for, at gruppen bliver samlet efter spurten.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite