Scrapbog » Klubmestre 2014
Stort tillykke til vore klubmestre 2014.
Fra venstre klubmester i pointløb Robert Andersen.
I midten Lene Barslund Andersen klubmester i enkeltstart dame klassen.
Til højre Flemming Nielsen klubmester i enkeltstart herre klassen.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite