Om Vildbjerg Motion » Generalforsamling
Generalforsamlingen fredag den 3. februar 2023


Referat:


1.Valg af dirigent
 • Søren Hansen - valgt


2. Bestyrelsens beretning ved formand Else Toft Sørensen
 • Rundt i Trehøje” blev i 2022 afholdt som 20 års jubilæumsløb. I håb om få flere racerryttere til klubben, var der lånecykel og gratis deltagelse for nye medlemmer. Det gav desværre ingen nye medlemmer. Ca. 191 cyklister deltog i ”Rundt i Trehøje”, det var en halvering af normalt fremmøde. ”Rundt i Trehøje” bliver afviklet sidste lørdag i april 2023.
Der ønskes flere løbere som hjælpere, så cyklisterne har mulighed for at deltage i selve løbet.
 • Racercykling (udv. Jørn og Kjeld)
Blev afviklet, som det plejer, med faste ruter.
Tilslutningen var desværre begrænset, med kun 6-10 faste ryttere.
 • MTB (udv. Jan, Ulla, Dorthe M., Michael og Torben)
Sæson hele året med ture tirsdag og søndag. Stor tilslutning til træning.
Programmet er ture ud fra klubhuset, samt ture til spændende steder i Jylland.
Der planlægges tur til Harzen i maj 2023.
 • LØB (udv. Uffe, Marianne K., Jesper og Ritta)
Sæson hele året med løb tirsdag, torsdag og søndag.
Pæn tilslutning på hverdage, men svingende om søndagen.
Programmet er ture rundt om Vildbjerg, samt ture ”ud af huset”.
Løbere opfordres til at bakke op om lokale løb.
 • Jubilæumsløbet ” Løb for sjov” (udv. Jesper, Marianne K., Uffe, Kristen og Ritta)
Et løb med støtte fra Herning Kommune og lokale sponsorer, samt en uvurderlig hjælp fra Birthe Borch og Morten Fyrstenborg.
Et sjovt løb og en fin dag, men manglende tilslutning fra klubben. Et ønske om flere cyklister som hjælpere, så løberne kan deltage.
I tænkeboks om et nyt løb arrangeres.
 • Svømning. Vildbjerg motion kan stadig benytte svømmehallen torsdag 18.30 - 19.30, fra 1. september til og med april.
 • Tøjudvalget (udv. Lars O., Kristen, Michael, Kjeld og Jan)
Intet nyt - kører videre
 • Arrangement udvalget (udv. Kuma, Ulla, Helle, Fie og Michael)
Afholder 30 års jubilæumsfest lørdag den 25/2 2023 kl.16.00 i Baboon city, efterfølgende med spisning i klubhuset. Der er mulighed for kun at tilmelde sig spisningen. Tilmelding på tavlen eller på Facebook.
Udvalget planlægger flere ture ”ud af huset” sammen løbere/cyklister, for at styrke en mere fælles klub. Der planlægges i maj/juni tur til ”Den glemte bro” i Horsens og ” Vrads station”.
Alle er også velkommen til at deltage i turen til Harzen. Turen kan sagtens kombineres med cykling/løb.
 • Tak til Vildbjerg motions sponsorer: Hovedsponsor Ringkøbing Landbobank, JCN Bolig, Intego, Jessing, Jydepejsen, Vildbjerg Cykler, ES stålindustri, Vildbjerg Tandcenter og Flexi Riste og Flexi Metal.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
 • Kjeld Rønnow gennemgår regnskabet.
 • Manglende underskrift fra revisor/revisor suppleant. Underskrives når ny revisor er valgt.


4. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen


5. Fastsættelse af indeværende års kontingent
 • Grundet klubbens gode økonomi og en forventning om samme tilslutning, foreslår bestyrelsen at kontingentet fastholdes i 2023.
Vedtaget.
 • Enkelt medlemskab kr. 200,-
 • Familie medlemskab kr. 400,-


6. Valg til bestyrelsen
 • Kjeld Rønnow - genvalgt
 • Michael Thomassen - genvalgt
Suppleant
Ritta Poulsen - nyvalgt
 • Bestyrelsen 2023: Else Toft Sørensen, Michael Thomassen, Torben Eckhaus, Jesper Gaardbo og Kjeld Rønnow.
7. Valg af folkevalgt kritisk revisor og suppleant hertil
 • Jan Andersen - valgt
Gunnar Axelgaard – suppleant


8. Eventuelt
 • Forslag til samlet for-træning til Royal Run i Herning. Det kan måske tiltrække flere løbere til klubben. Der kan evt undersøges om der kan frigives flere startnumre til løbet.
 • Forslag til samlet deltagelse til løbet ”Stafet for livet” i Herning.
 • Spørgsmål om stavgængere i klubben.
 • Ønske om at holde borde/stole i klubhuset rene efter endt træning.
 • Opfordring til at løbere bakker op om cyklisternes arrangementer og cyklisterne ligeledes om løbernes. Der ønskes en mere fælles klub, så vi bedre kan lykkes.
 • En hilsen til klubbens syge/skadede medlemmer, med ønsket om god bedring. Håber I snart kommer i klubben igen.
 • Årets motionist 2022 - Kjeld Rønnow

_____________________________                  _______________________
Søren Hansen                                                         Ritta Poulsen
Diregent                                                                   Referent

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite