Om Vildbjerg Motion » Generalforsamling
 
 Generalforsamlingen fredag den 23. februar 2024
 
Referat:
 
1.Valg af dirigent
 • Søren Hansen - valgt
 
2. Bestyrelsens beretning ved formand Else Toft Sørensen
 • Mundtlig beretning af Else
 • Godkendt
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab
 • Kjeld gennemgår regnskabet.
 • Godkendt
 
4. Behandling af indkomne forslag
 • Ingen
 
5. Fastsættelse af indeværende års kontingent
Bestyrelsen forslog
 • Enkelt medlemskab kr. 200,-
 • Familie medlemskab kr. 400,-
 • Godkendt
 
6. Valg til bestyrelsen
 • Else Toft Sørensen - genvalgt
 • Jesper Gaardbo Sørensen – genvalgt
 • Torben Eckhaus – genvalgt
 • Suppleant
Charles Halkjær- nyvalgt
 
 • Bestyrelsen 2024:
Else Toft Sørensen, Michael Thomassen, Torben Eckhaus, Jesper Gaardbo og Kjeld Rønnow.
 
7. Valg af folkevalgt kritisk revisor og suppleant.
 • Jan Andersen - valgt
 • Ulla Olesen, suppleant -valgt
 
8. Eventuel
 • Årets motionist 2023 – Tommy Pedersen      
Klik her for at få dit eget GoMINIsite